custom-cover-arrow

Zadavatel

Moravská stavební - INVEST, a.s.

Moravská stavební - INVEST, a.s.

Moravská stavební - INVEST, a.s.

Moravská stavební - INVEST, a.s.

Místo

Hostivice

Hostivice

Návrh

2018

2018

Kategorie

Studie obytného souboru

Studie obytného souboru

I. etapa bytového souboru Hostivice

I. etapa bytového souboru Hostivice

I. etapa bytového souboru Hostivice

I. etapa bytového souboru Hostivice

I. etapa bytového souboru Hostivice

Částečně otevřený městský blok zasazený do tradiční zástavby centra obce

Částečně otevřený městský blok zasazený do tradiční zástavby centra obce

Částečně otevřený městský blok zasazený do tradiční zástavby centra obce

Částečně otevřený městský blok zasazený do tradiční zástavby centra obce

Částečně otevřený městský blok zasazený do tradiční zástavby centra obce

Na vyhranou soutěž "Reurbanizace centra Hostivice" jsme navázali vytvořením nové hmotové studie celého souboru, která investiční záměr dělí do tří nezávislých etap a následně jsme vypracovali studii první etapy v severozápadní části zájmového území. 

Navrhované urbanistické řešení vychází z tradičního městského bloku, který považujeme za vhodnou strukturu pro centrum města. Rostlá zástavba, pevná urbanistická stopa s jasným odlišením veřejného a poloveřejného prostoru jsou základním konceptem. Blok bytových domů je částečně otevřený, aby neomezoval svou nepropustností. Mírné rozvolnění umožňuje vytvořit další významné pěší relace pro rezidenty.

Důležité je citlivé navázání na okolní zástavbu, zachování charakteru obce. Tvarové řešení hmot navazuje na střešní krajinu, jsou tak zachovány významné dálkové pohledy a panorama. Měřítko je odvozeno od domů napříč celou strukturou města, z nichž byly převzaté i základní moduly, sklony střech a proporce.

V první etapě jsou bytové domy umístěny na pozemku v jádru obce, který je ohraničený ze severu Jenečským potokem, ze západu ulicí Cihlářská a z jihu nově navrženou obytnou parkovací ulicí. Objekt je rozčleněn do několika výškových úrovní a do dvou základních hmot půdorysného tvaru „L“. Základní výškovou hladinou tvoří třípodlažní domy s obytným podkrovím.

Na vyhranou soutěž "Reurbanizace centra Hostivice" jsme navázali vytvořením nové hmotové studie celého souboru, která investiční záměr dělí do tří nezávislých etap a následně jsme vypracovali studii první etapy v severozápadní části zájmového území. 

Navrhované urbanistické řešení vychází z tradičního městského bloku, který považujeme za vhodnou strukturu pro centrum města. Rostlá zástavba, pevná urbanistická stopa s jasným odlišením veřejného a poloveřejného prostoru jsou základním konceptem. Blok bytových domů je částečně otevřený, aby neomezoval svou nepropustností. Mírné rozvolnění umožňuje vytvořit další významné pěší relace pro rezidenty.

Důležité je citlivé navázání na okolní zástavbu, zachování charakteru obce. Tvarové řešení hmot navazuje na střešní krajinu, jsou tak zachovány významné dálkové pohledy a panorama. Měřítko je odvozeno od domů napříč celou strukturou města, z nichž byly převzaté i základní moduly, sklony střech a proporce.

V první etapě jsou bytové domy umístěny na pozemku v jádru obce, který je ohraničený ze severu Jenečským potokem, ze západu ulicí Cihlářská a z jihu nově navrženou obytnou parkovací ulicí. Objekt je rozčleněn do několika výškových úrovní a do dvou základních hmot půdorysného tvaru „L“. Základní výškovou hladinou tvoří třípodlažní domy s obytným podkrovím.

Na vyhranou soutěž "Reurbanizace centra Hostivice" jsme navázali vytvořením nové hmotové studie celého souboru, která investiční záměr dělí do tří nezávislých etap a následně jsme vypracovali studii první etapy v severozápadní části zájmového území. 

Navrhované urbanistické řešení vychází z tradičního městského bloku, který považujeme za vhodnou strukturu pro centrum města. Rostlá zástavba, pevná urbanistická stopa s jasným odlišením veřejného a poloveřejného prostoru jsou základním konceptem. Blok bytových domů je částečně otevřený, aby neomezoval svou nepropustností. Mírné rozvolnění umožňuje vytvořit další významné pěší relace pro rezidenty.

Důležité je citlivé navázání na okolní zástavbu, zachování charakteru obce. Tvarové řešení hmot navazuje na střešní krajinu, jsou tak zachovány významné dálkové pohledy a panorama. Měřítko je odvozeno od domů napříč celou strukturou města, z nichž byly převzaté i základní moduly, sklony střech a proporce.

V první etapě jsou bytové domy umístěny na pozemku v jádru obce, který je ohraničený ze severu Jenečským potokem, ze západu ulicí Cihlářská a z jihu nově navrženou obytnou parkovací ulicí. Objekt je rozčleněn do několika výškových úrovní a do dvou základních hmot půdorysného tvaru „L“. Základní výškovou hladinou tvoří třípodlažní domy s obytným podkrovím.

Na vyhranou soutěž "Reurbanizace centra Hostivice" jsme navázali vytvořením nové hmotové studie celého souboru, která investiční záměr dělí do tří nezávislých etap a následně jsme vypracovali studii první etapy v severozápadní části zájmového území. 

Navrhované urbanistické řešení vychází z tradičního městského bloku, který považujeme za vhodnou strukturu pro centrum města. Rostlá zástavba, pevná urbanistická stopa s jasným odlišením veřejného a poloveřejného prostoru jsou základním konceptem. Blok bytových domů je částečně otevřený, aby neomezoval svou nepropustností. Mírné rozvolnění umožňuje vytvořit další významné pěší relace pro rezidenty.

Důležité je citlivé navázání na okolní zástavbu, zachování charakteru obce. Tvarové řešení hmot navazuje na střešní krajinu, jsou tak zachovány významné dálkové pohledy a panorama. Měřítko je odvozeno od domů napříč celou strukturou města, z nichž byly převzaté i základní moduly, sklony střech a proporce.

V první etapě jsou bytové domy umístěny na pozemku v jádru obce, který je ohraničený ze severu Jenečským potokem, ze západu ulicí Cihlářská a z jihu nově navrženou obytnou parkovací ulicí. Objekt je rozčleněn do několika výškových úrovní a do dvou základních hmot půdorysného tvaru „L“. Základní výškovou hladinou tvoří třípodlažní domy s obytným podkrovím.

Na vyhranou soutěž "Reurbanizace centra Hostivice" jsme navázali vytvořením nové hmotové studie celého souboru, která investiční záměr dělí do tří nezávislých etap a následně jsme vypracovali studii první etapy v severozápadní části zájmového území. 

Navrhované urbanistické řešení vychází z tradičního městského bloku, který považujeme za vhodnou strukturu pro centrum města. Rostlá zástavba, pevná urbanistická stopa s jasným odlišením veřejného a poloveřejného prostoru jsou základním konceptem. Blok bytových domů je částečně otevřený, aby neomezoval svou nepropustností. Mírné rozvolnění umožňuje vytvořit další významné pěší relace pro rezidenty.

Důležité je citlivé navázání na okolní zástavbu, zachování charakteru obce. Tvarové řešení hmot navazuje na střešní krajinu, jsou tak zachovány významné dálkové pohledy a panorama. Měřítko je odvozeno od domů napříč celou strukturou města, z nichž byly převzaté i základní moduly, sklony střech a proporce.

V první etapě jsou bytové domy umístěny na pozemku v jádru obce, který je ohraničený ze severu Jenečským potokem, ze západu ulicí Cihlářská a z jihu nově navrženou obytnou parkovací ulicí. Objekt je rozčleněn do několika výškových úrovní a do dvou základních hmot půdorysného tvaru „L“. Základní výškovou hladinou tvoří třípodlažní domy s obytným podkrovím.

materiálové řešení
Z finančních důvodů navrhujeme domy omítané omítkami vyšší jakosti, různé struktury, zrnitosti a barevnosti - pro odlišení a snazší orientaci mezi stavbami. Šperkem je rohový dům uzavírající blok i novou výstavbu centra města, na rozhraní Cihlářské ulice a parku v okolí Jenečského potoka. Tento dům je zdůrazněn keramickým obkladem.
Okenní otvory jsou navrženy bez parapetu s otevíravými a fixními díly. Všechna okna mají exteriérové podomítkové žaluzie. Toto řešení uživatelům umožňuje maximální variabilitu denního osvětlení. Střešní krytina je uvažovaná jako kombinace tradiční pálené krytiny v kombinaci s krytinou plechovou.
Exteriérové plochy tvoří převážně kamenné dlažby, které svou strukturou, formátem i spárořezem vypovídají o prostoru, ve kterém se člověk nachází a tvoří partnera pro koncept sadových úprav celého areálu. Soukromé předzahrádky jsou navrženy jako travnaté plochy přístupné z bytů přes dřevěné prkenné terasy, po obvodu ohraničené ploty z pásoviny a vzrostlými keři pro zajištění soukromí. Součástí vnitrobloku jsou i vzrostlé stromy zasazené do vyrovnávacích terénních plat. Tyto stromy zlepšují pohodu prostředí, ochlazují v horkých letních měsících a zároveň vytvářejí vizuální filtr protilehlých fasád. Pod jejich korunami je navrženo parkové posezení pro rezidenty.

hmotová studie souboru

hmotová studie souboru

hmotová studie souboru

hmotová studie souboru

hmotová studie souboru

hostivice_studie_3
hostivice_studie_2

první etapa souboru

první etapa souboru

první etapa souboru

první etapa souboru

Svou orientací domy vytváří chráněný vnitřní dvůr na střeše podzemních garáží, který má sadovou úpravu a vytváří poklidné místo pro odpočinek a setkávání. Podzemní podlaží je určené pro parkování, skladovací prostory a technologie domu. V objektu jsou navrženy byty velikostí 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk, v horních patrech jsou umístěny především velké byty, v přízemí naopak byty menší a vstupy do jednotlivých bytových sekcí.

Celý soubor je napojen na stávající strukturu městských pěších tahů a existujících chodníků. Úpravy parteru a navržené sadové úpravy navazují na předzahrádky bytů umístěných v přízemí. Charakter vnitrobloku je polovoveřejný, přístupný především pro rezidenty s možností variabilního provozu a možnosti uzavření v nočních hodinách.

hostivice_studie_18
hostivice_studie_11
hostivice_studie_12

projekt v číslech

projekt v číslech

projekt v číslech

projekt v číslech

HPP nadzemních podlaží

7 398 m2

PP nadzemních podlaží

5 278 m2

HPP podzemních podlaží

3 589 m2

počet bytových jednotek

86

obestavěný prostor

41 600 m3

složení bytů

14x1kk 29x2kk 28x3kk 15x4kk

pohledy z vnitrobloku

pohledy z vnitrobloku

pohledy z vnitrobloku

pohledy z vnitrobloku

hostivice_studie_13
hostivice_studie_14

půdorys  - přízemí, typický a podkroví

půdorys  - přízemí, typický a podkroví

půdorys - přízemí, typický a podkroví

půdorys - přízemí, typický a podkroví

hostivice_studie_6
hostivice_studie_8
hostivice_studie_7

jižní a severní nadhled

jižní a severní nadhled

jižní a severní nadhled

jižní a severní nadhled

hostivice_studie_5
hostivice_studie_4

jižní a západní pohled

jižní a západní pohled

jižní a západní pohled

jižní a západní pohled

hostivice_studie_9B
hostivice_studie_10B
hostivice_studie_15
hostivice_studie_16
hostivice_studie_17

Nevíte, zda-li jsme ti praví pro Váš projekt? Nevadí, koukněte na naše další práce a nechte si to projít hlavou.

Nevíte, zda-li jsme ti praví pro Váš projekt? Nevadí, koukněte na naše další práce a nechte si to projít hlavou.

Nevíte, zda-li jsme ti praví pro Váš projekt? Nevadí, koukněte na naše další práce a nechte si to projít hlavou.

Nevíte, zda-li jsme ti praví pro Váš projekt? Nevadí, koukněte na naše další práce a nechte si to projít hlavou.

Nevíte, zda-li jsme ti praví pro Váš projekt? Nevadí, koukněte na naše další práce a nechte si to projít hlavou.

Líbí se Vám naše práce? Chcete si popovídat o budoucím projektu? Chcete nás jen pozdravit?

Líbí se Vám naše práce? Chcete si popovídat o budoucím projektu? Chcete nás jen pozdravit?

Líbí se Vám naše práce? Chcete si popovídat o budoucím projektu? Chcete nás jen pozdravit?

Líbí se Vám naše práce? Chcete si popovídat o budoucím projektu? Chcete nás jen pozdravit?

Líbí se Vám naše práce? Chcete si popovídat o budoucím projektu? Chcete nás jen pozdravit?

cross2

sdílejte projekt se svými přáteli

sdílejte projekt se svými přáteli

sdílejte projekt se svými přáteli

sdílejte projekt se svými přáteli

díky

díky

díky

Back to top Arrow