Zadavatel

Zadavatel

Czech Develop Services s.r.o.

Czech Develop Services s.r.o.

Umístění

1. místo

1. místo

Vytvořeno

2017 / 18

2017 / 18

Kategorie

Urbanistická studie

Urbanistická studie

Reurbanizace centra Hostivice

Reurbanizace centra Hostivice

Reurbanizace centra Hostivice

Reurbanizace centra Hostivice

Reurbanizace centra Hostivice

Vítězný projekt na proměnu centra města Hostivice. Tradiční bloková zástavba a architektura odvozená ze současného charakteru města.

Vítězný projekt na proměnu centra města Hostivice. Tradiční bloková zástavba a architektura odvozená ze současného charakteru města.

Vítězný projekt na proměnu centra města Hostivice. Tradiční bloková zástavba a architektura odvozená ze současného charakteru města.

Vítězný projekt na proměnu centra města Hostivice. Tradiční bloková zástavba a architektura odvozená ze současného charakteru města.

Vítězný projekt na proměnu centra města Hostivice. Tradiční bloková zástavba a architektura odvozená ze současného charakteru města.

Navrhované urbanistické řešení vychází z tradičního městského bloku, který považujeme za vhodnou městskou strukturu pro centrum města. Rostlá zástavba, pevná zastavovací stopa s jasným odlišením veřejného a poloveřejného prostoru. Bloky jsou částečně otevřené, aby neomezovali svou nepropustností a obtížným naplňováním současných legislativních parametrů, což umožňuje vytvořit další významné pěší relace pro rezidenty. Základním konceptem bylo citlivé navázání na okolní zástavbu, zachovat charakter a Genia Loci, který je pro obec typický. Tvarové řešení hmot dbá navázaní na střešní krajinu, aby byly zachovány významné dálkové pohledy a panorama obce. 

Architektonická forma vychází ze schopnosti samozřejmé integrace do okolního prostředí. Při pohledu na nadhledové fotografie území je patrná charakteristická kompozice okenních otvorů, proporce, masivnost - poměr prosklené/pevné, barevné a materiálové řešení. To jsou znaky o které se opírá koncept návrhu v soudobém provedení, moderním detailu, avšak s nadčasovým tradičním působením.

Navrhované urbanistické řešení vychází z tradičního městského bloku, který považujeme za vhodnou městskou strukturu pro centrum města. Rostlá zástavba, pevná zastavovací stopa s jasným odlišením veřejného a poloveřejného prostoru. Bloky jsou částečně otevřené, aby neomezovali svou nepropustností a obtížným naplňováním současných legislativních parametrů, což umožňuje vytvořit další významné pěší relace pro rezidenty. Základním konceptem bylo citlivé navázání na okolní zástavbu, zachovat charakter a Genia Loci, který je pro obec typický. Tvarové řešení hmot dbá navázaní na střešní krajinu, aby byly zachovány významné dálkové pohledy a panorama obce. 

Architektonická forma vychází ze schopnosti samozřejmé integrace do okolního prostředí. Při pohledu na nadhledové fotografie území je patrná charakteristická kompozice okenních otvorů, proporce, masivnost - poměr prosklené/pevné, barevné a materiálové řešení. To jsou znaky o které se opírá koncept návrhu v soudobém provedení, moderním detailu, avšak s nadčasovým tradičním působením.

Navrhované urbanistické řešení vychází z tradičního městského bloku, který považujeme za vhodnou městskou strukturu pro centrum města. Rostlá zástavba, pevná zastavovací stopa s jasným odlišením veřejného a poloveřejného prostoru. Bloky jsou částečně otevřené, aby neomezovali svou nepropustností a obtížným naplňováním současných legislativních parametrů, což umožňuje vytvořit další významné pěší relace pro rezidenty. Základním konceptem bylo citlivé navázání na okolní zástavbu, zachovat charakter a Genia Loci, který je pro obec typický. Tvarové řešení hmot dbá navázaní na střešní krajinu, aby byly zachovány významné dálkové pohledy a panorama obce. 

Architektonická forma vychází ze schopnosti samozřejmé integrace do okolního prostředí. Při pohledu na nadhledové fotografie území je patrná charakteristická kompozice okenních otvorů, proporce, masivnost - poměr prosklené/pevné, barevné a materiálové řešení. To jsou znaky o které se opírá koncept návrhu v soudobém provedení, moderním detailu, avšak s nadčasovým tradičním působením.

Navrhované urbanistické řešení vychází z tradičního městského bloku, který považujeme za vhodnou městskou strukturu pro centrum města. Rostlá zástavba, pevná zastavovací stopa s jasným odlišením veřejného a poloveřejného prostoru. Bloky jsou částečně otevřené, aby neomezovali svou nepropustností a obtížným naplňováním současných legislativních parametrů, což umožňuje vytvořit další významné pěší relace pro rezidenty. Základním konceptem bylo citlivé navázání na okolní zástavbu, zachovat charakter a Genia Loci, který je pro obec typický. Tvarové řešení hmot dbá navázaní na střešní krajinu, aby byly zachovány významné dálkové pohledy a panorama obce. 

Architektonická forma vychází ze schopnosti samozřejmé integrace do okolního prostředí. Při pohledu na nadhledové fotografie území je patrná charakteristická kompozice okenních otvorů, proporce, masivnost - poměr prosklené/pevné, barevné a materiálové řešení. To jsou znaky o které se opírá koncept návrhu v soudobém provedení, moderním detailu, avšak s nadčasovým tradičním působením.

Navrhované urbanistické řešení vychází z tradičního městského bloku, který považujeme za vhodnou městskou strukturu pro centrum města. Rostlá zástavba, pevná zastavovací stopa s jasným odlišením veřejného a poloveřejného prostoru. Bloky jsou částečně otevřené, aby neomezovali svou nepropustností a obtížným naplňováním současných legislativních parametrů, což umožňuje vytvořit další významné pěší relace pro rezidenty. Základním konceptem bylo citlivé navázání na okolní zástavbu, zachovat charakter a Genia Loci, který je pro obec typický. Tvarové řešení hmot dbá navázaní na střešní krajinu, aby byly zachovány významné dálkové pohledy a panorama obce. 

Architektonická forma vychází ze schopnosti samozřejmé integrace do okolního prostředí. Při pohledu na nadhledové fotografie území je patrná charakteristická kompozice okenních otvorů, proporce, masivnost - poměr prosklené/pevné, barevné a materiálové řešení. To jsou znaky o které se opírá koncept návrhu v soudobém provedení, moderním detailu, avšak s nadčasovým tradičním působením.

celková axonometrie / situace

celková axonometrie / situace

celková axonometrie / situace

celková axonometrie / situace

hostivice_2-1
hostivice_11

Měřítko domů je odvozeno od domů napříč celou strukturou města, z nichž byly převzaté i základní moduly, sklony střech a proporce navrhovaných domů.

Měřítko domů je odvozeno od domů napříč celou strukturou města, z nichž byly převzaté i základní moduly, sklony střech a proporce navrhovaných domů.

Měřítko domů je odvozeno od domů napříč celou strukturou města, z nichž byly převzaté i základní moduly, sklony střech a proporce navrhovaných domů.

Měřítko domů je odvozeno od domů napříč celou strukturou města, z nichž byly převzaté i základní moduly, sklony střech a proporce navrhovaných domů.

Měřítko domů je odvozeno od domů napříč celou strukturou města, z nichž byly převzaté i základní moduly, sklony střech a proporce navrhovaných domů.

cross2

Vytváříme kvalitní soudobý veřejný prostor, živé městské centrum různých charakterů, které jsou navzájem v symbióze a umožňují rozmanité děje.

Vytváříme kvalitní soudobý veřejný prostor, živé městské centrum různých charakterů, které jsou navzájem v symbióze a umožňují rozmanité děje.

Vytváříme kvalitní soudobý veřejný prostor, živé městské centrum různých charakterů, které jsou navzájem v symbióze a umožňují rozmanité děje.

Vytváříme kvalitní soudobý veřejný prostor, živé městské centrum různých charakterů, které jsou navzájem v symbióze a umožňují rozmanité děje.

Vytváříme kvalitní soudobý veřejný prostor, živé městské centrum různých charakterů, které jsou navzájem v symbióze a umožňují rozmanité děje.

principy návrhu

principy návrhu

principy návrhu

principy návrhu

hostivice_3

náměstí „X“

náměstí „X“

Hlavní náměstí řešeného území je reprezentativním náměstím obce a předprostorem kulturního domu

Hlavní náměstí řešeného území je reprezentativním náměstím obce a předprostorem kulturního domu

Hlavní náměstí řešeného území je reprezentativním náměstím obce a předprostorem kulturního domu

Hlavní náměstí řešeného území je reprezentativním náměstím obce a předprostorem kulturního domu

hostivice_4

náměstí „O“

náměstí „O“

Méně rušným náměstím je komorní piazzeta vymezená občanskými stavbami

Méně rušným náměstím je komorní piazzeta vymezená občanskými stavbami

Méně rušným náměstím je komorní piazzeta vymezená občanskými stavbami

Méně rušným náměstím je komorní piazzeta vymezená občanskými stavbami

hostivice_5

vnitroblok

vnitroblok

Poloveřejný prostor slouží pro rekreaci rezidentů, drobné společenské aktivity či dětskou hru

Poloveřejný prostor slouží pro rekreaci rezidentů, drobné společenské aktivity či dětskou hru

Poloveřejný prostor slouží pro rekreaci rezidentů, drobné společenské aktivity či dětskou hru

Poloveřejný prostor slouží pro rekreaci rezidentů, drobné společenské aktivity či dětskou hru

hostivice_6

park u potoka

park u potoka

Relaxační zóna nabízí prostředí parku a náplavky celoměstského významu, která umožňuje posezení u vody

Relaxační zóna nabízí prostředí parku a náplavky celoměstského významu, která umožňuje posezení u vody

Relaxační zóna nabízí prostředí parku a náplavky celoměstského významu, která umožňuje posezení u vody

Relaxační zóna nabízí prostředí parku a náplavky celoměstského významu, která umožňuje posezení u vody

hostivice_7

obchodní ulice

obchodní ulice

Hlavní osa procházející celým centrem obce lemovaná vybaveností v parteru propojuje jednotlivé části města

Hlavní osa procházející celým centrem obce lemovaná vybaveností v parteru propojuje jednotlivé části města

Hlavní osa procházející celým centrem obce lemovaná vybaveností v parteru propojuje jednotlivé části města

Hlavní osa procházející celým centrem obce lemovaná vybaveností v parteru propojuje jednotlivé části města

hostivice_8

rezidenční ulice

rezidenční ulice

Je spojnicí jednotlivých bytových domů celé skupiny

Je spojnicí jednotlivých bytových domů celé skupiny

Je spojnicí jednotlivých bytových domů celé skupiny

Je spojnicí jednotlivých bytových domů celé skupiny

hostivice_9

obslužná ulice

obslužná ulice

obslužná ulice

Umožuje dopravní obsluhu domů ve východní části řešeného území, je určena pro příjezd k vjezdům do parkingu a pro zásobování

Umožuje dopravní obsluhu domů ve východní části řešeného území, je určena pro příjezd k vjezdům do parkingu a pro zásobování

Umožuje dopravní obsluhu domů ve východní části řešeného území, je určena pro příjezd k vjezdům do parkingu a pro zásobování

Umožuje dopravní obsluhu domů ve východní části řešeného území, je určena pro příjezd k vjezdům do parkingu a pro zásobování

hostivice_10

relaxační ulice

relaxační ulice

Vymezuje zástavbu v severní části, kde řešené území přechází v přírodní charakter a místo odpočinku

Vymezuje zástavbu v severní části, kde řešené území přechází v přírodní charakter a místo odpočinku

Vymezuje zástavbu v severní části, kde řešené území přechází v přírodní charakter a místo odpočinku

Vymezuje zástavbu v severní části, kde řešené území přechází v přírodní charakter a místo odpočinku

hostivice_12
hostivice_13

detaily fasády

detaily fasády

detaily fasády

detaily fasády

detaily fasády

25437190_1585481258165147_933471427_n
25485075_1585811041465502_1247259384_o
25485279_1585970671449539_374942300_o
25519892_1585482608165012_348421823_n

náměstí "X" | náměstí "O"

náměstí "X" | náměstí "O"

náměstí "X" | náměstí "O"

náměstí "X" | náměstí "O"

hostivice_18
hostivice_19

obchodní ulice | rezidenční ulice

obchodní ulice | rezidenční ulice

obchodní ulice | rezidenční ulice

obchodní ulice | rezidenční ulice

hostivice_22
hostivice_21
hostivice_31

povrchy / mobiliář

povrchy / mobiliář

povrchy / mobiliář

povrchy / mobiliář

Pro plochy náměstí je navržena velkoformátová kamenná dlažba z mrákotínské žuly světle šedavé barvy. Na chodníky budou použity žulové kostky různých valér středně šedého odstínu. Osy navrhovaného urbanistického řešení tvoří barevný kříž z probarvovaného litého kamenného povrchu, jemnější struktury, který je vhodný pro komfortnější chůzi.
Pochozí parkové cesty tvoří mlatové povrchy jemné frakce, které jsou doplněny nezpevněnými travnatými povrchy s ocelovými obrubami.

Jemnou přírodní barevnou kombinaci doplňuje mobiliář v metalické champagne barvě, v které jsou provedeny i mříže okolo stromů.

Pro plochy náměstí je navržena velkoformátová kamenná dlažba z mrákotínské žuly světle šedavé barvy. Na chodníky budou použity žulové kostky různých valér středně šedého odstínu. Osy navrhovaného urbanistického řešení tvoří barevný kříž z probarvovaného litého kamenného povrchu, jemnější struktury, který je vhodný pro komfortnější chůzi.
Pochozí parkové cesty tvoří mlatové povrchy jemné frakce, které jsou doplněny nezpevněnými travnatými povrchy s ocelovými obrubami.

Jemnou přírodní barevnou kombinaci doplňuje mobiliář v metalické champagne barvě, v které jsou provedeny i mříže okolo stromů.

Pro plochy náměstí je navržena velkoformátová kamenná dlažba z mrákotínské žuly světle šedavé barvy. Na chodníky budou použity žulové kostky různých valér středně šedého odstínu. Osy navrhovaného urbanistického řešení tvoří barevný kříž z probarvovaného litého kamenného povrchu, jemnější struktury, který je vhodný pro komfortnější chůzi.
Pochozí parkové cesty tvoří mlatové povrchy jemné frakce, které jsou doplněny nezpevněnými travnatými povrchy s ocelovými obrubami.

Jemnou přírodní barevnou kombinaci doplňuje mobiliář v metalické champagne barvě, v které jsou provedeny i mříže okolo stromů.

Pro plochy náměstí je navržena velkoformátová kamenná dlažba z mrákotínské žuly světle šedavé barvy. Na chodníky budou použity žulové kostky různých valér středně šedého odstínu. Osy navrhovaného urbanistického řešení tvoří barevný kříž z probarvovaného litého kamenného povrchu, jemnější struktury, který je vhodný pro komfortnější chůzi.
Pochozí parkové cesty tvoří mlatové povrchy jemné frakce, které jsou doplněny nezpevněnými travnatými povrchy s ocelovými obrubami.

Jemnou přírodní barevnou kombinaci doplňuje mobiliář v metalické champagne barvě, v které jsou provedeny i mříže okolo stromů.

Pro plochy náměstí je navržena velkoformátová kamenná dlažba z mrákotínské žuly světle šedavé barvy. Na chodníky budou použity žulové kostky různých valér středně šedého odstínu. Osy navrhovaného urbanistického řešení tvoří barevný kříž z probarvovaného litého kamenného povrchu, jemnější struktury, který je vhodný pro komfortnější chůzi.
Pochozí parkové cesty tvoří mlatové povrchy jemné frakce, které jsou doplněny nezpevněnými travnatými povrchy s ocelovými obrubami.

Jemnou přírodní barevnou kombinaci doplňuje mobiliář v metalické champagne barvě, v které jsou provedeny i mříže okolo stromů.

cihlářská ulice | relaxační ulice

cihlářská ulice | relaxační ulice

cihlářská ulice | relaxační ulice

cihlářská ulice | relaxační ulice

hostivice_24
hostivice_25

ukázka řešení bytového bloku (1PP, přízemí, typické, podkroví, uliční řezy)

ukázka řešení bytového bloku (1PP, přízemí, typické, podkroví, uliční řezy)

ukázka řešení bytového bloku (1PP, přízemí, typické, podkroví, uliční řezy)

ukázka řešení bytového bloku (1PP, přízemí, typické, podkroví, uliční řezy)

hostivice_26
hostivice_27
hostivice_28
hostivice_29
hostivice_30
hostivice_20
hostivice_23

Nevíte, zda-li jsme ti praví pro Váš projekt? Nevadí, koukněte na naše další práce a nechte si to projít hlavou.

Nevíte, zda-li jsme ti praví pro Váš projekt? Nevadí, koukněte na naše další práce a nechte si to projít hlavou.

Nevíte, zda-li jsme ti praví pro Váš projekt? Nevadí, koukněte na naše další práce a nechte si to projít hlavou.

Nevíte, zda-li jsme ti praví pro Váš projekt? Nevadí, koukněte na naše další práce a nechte si to projít hlavou.

Nevíte, zda-li jsme ti praví pro Váš projekt? Nevadí, koukněte na naše další práce a nechte si to projít hlavou.

Líbí se Vám naše práce? Chcete si popovídat o budoucím projektu? Chcete nás jen pozdravit?

Líbí se Vám naše práce? Chcete si popovídat o budoucím projektu? Chcete nás jen pozdravit?

Líbí se Vám naše práce? Chcete si popovídat o budoucím projektu? Chcete nás jen pozdravit?

Líbí se Vám naše práce? Chcete si popovídat o budoucím projektu? Chcete nás jen pozdravit?

Líbí se Vám naše práce? Chcete si popovídat o budoucím projektu? Chcete nás jen pozdravit?

cross2

sdílejte projekt se svými přáteli

sdílejte projekt se svými přáteli

sdílejte projekt se svými přáteli

sdílejte projekt se svými přáteli

díky

díky

díky

Back to top Arrow